Logo do druku
Kancelaria Radcy
Prawnego Wojciecha Oświecińskiego
Wyszukiwanie

Zakres usług

Uwzględniając specyfikę kancelarii, nastawionej przede wszystkim na profesjonalną pomoc prawną dla przedsiębiorców, zapewniamy i oferujemy kompleksową obsługę prawną spółek prawa handlowego, jednoosobowych podmiotów gospodarczych i spółek cywilnych przedsiębiorców. W tym zakresie zapewniamy: udzielanie porad prawnych i konsultacji, wydawanie opinii prawnych, sporządzanie umów, zastępstwo procesowe, udział w mediacjach i windykację należności na terenie RP jak i pozostałych państw członkowskich UE.

W obszarach naszych zainteresowań i specjalizacji znajdują się:
 • prawo handlowe i gospodarcze,
 • prawo finansowe ze szczególnym uwzględnieniem prawa podatkowego,
 • prawo cywilne, w tym prawo zobowiązań,
 • prawo pracy,
 • prawo administracyjne,
 • prawo spółdzielcze,
 • prawo własności intelektualnej,
 • prawo organizacji społecznych.
Nasze wynagrodzenie jest kalkulowane zawsze w oparciu o przewidywany, niezbędny nakład pracy. W zależności od potrzeb proponujemy wynagrodzenie wg stawki godzinowej albo wynagrodzenie ryczałtowe obejmujące całość obsługi prawnej.

Przy świadczeniu usług zastępstwa procesowego, bez podpisanej umowy o obsługę prawną, nasze wynagrodzenie jest ustalane w sposób określony przepisami Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. z 2002r. Nr 163, poz. 1349 ze zm.). Wynagrodzenie to, z zasady jest uzależnione od wartości przedmiotu sporu. Przykładowe stawki minimalne za świadczenie usług zastępstwa procesowego przedstawiają się następująco:

przy wartości przedmiotu sprawy:
 1. do 500 zł - 60 zł;
 2. powyżej 500 zł do 1 500 zł - 180 zł;
 3. powyżej 1 500 zł do 5 000 zł - 600 zł;
 4. powyżej 5 000 zł do 10 000 zł - 1 200 zł;
 5. powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 2 400 zł;
 6. powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 3 600 zł;
 7. powyżej 200 000 zł - 7 200 zł.