Logo do druku
Kancelaria Radcy
Prawnego Wojciecha Oświecińskiego
Wyszukiwanie

Doświadczenie

Od roku 2001 uczestniczymy w obsłudze prawnej przedsiębiorców prowadzących działalność w różnorodnych formach prawnych. Naszymi klientami są: spółki prawa handlowego (w tym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne), spółdzielnie, stowarzyszenia i związki pracodawców. Obsługujemy podmioty z udziałem kapitału zagranicznego. Tworzymy nowe podmioty prawne poprzez ich kompleksową rejestrację od aktu założycielskiego po wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

Od wielu lat świadczymy usługi zastępstwa procesowego w postępowaniach przed:
  • sądami powszechnymi,
  • sądami administracyjnymi,
  • naczelnymi i centralnymi organami administracji państwowej.
Prowadzimy skuteczną windykację sądową i komorniczą na terenie RP współpracując w tym zakresie z wybranymi kancelariami komorniczymi. Egzekwujemy także roszczenia od dłużników mających swoją siedzibę na terenie innych państw członkowskich UE.

Świadczeniem pomocy prawnej zajmuje się doświadczony zespół prawników.

Zdjęcia